PARTNEŘI:
Hlavní město Praha

Praha 14

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

FISAF
 

Fit Studio D, z.s.

Představujeme Vám sportovní klub Fit Studio D, z. s. (FSD)

Fit studio D bylo založeno v roce 1993 a od roku 2016 jako zapsaný spolek. FSD je zaměřeno na všestrannou sportovní přípravu dětí a mládeže, závodníci soutěží v různých formách aerobiku (Soutěžní Aerobik Master Class, Aerobic team Show, Fitness a step týmy, sportovní aerobik ve všech výkonnostních třídách). FSD má kolem 100 členů a vzhledem k dobrým referencím se jejich počet zvyšuje. V klubu trénuje 11 bývalých závodníků, kteří mají trenérské kvalifikace. 

Mezi nejvýznamnější úspěchy patří 5 titulů mistrů světa, medailová umístění na MČR v ATS nepřetržitě od roku 2000, umístění mezi nejlepšími kluby FISAF. cz a další medailová umístění na různých soutěžích. Pro příklad každý náš dospělý závodník má minimálně 90 medailí. Naše závodnice a trenérka získala titul Miss aerobik 2016. 

Vedle zaměření na soutěžní aerobik se účastníme projektu Děti na startu, který se orientuje na všesportovní přípravu dětí ve věku od 5 do 9 let. Dále evropský projekt ALCIS2, zaměřený na spolupráci fitness center se školami. Tento proram yl zahájen v rámci evropského týdne sportu. 

Náš sportovní klub pravidelně organizuje závody celorepublikového býznamu, kterých se účastní 300 závodníků.