25 04
25 04
27 04
 
PARTNEŘI:
Hlavní město Praha

Praha 14

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

FISAF
 
18.09.2018

Čtěte pozorně!!!Celý soubor (i s tabulkou) ke stažení v DŮLEŽITÉ SOUBORY KE STAŽENÍ!

Vážení rodiče, 

z důvodu přechodu na nový účetní program má každé dítě přidělen svůj jedinečný VARIABILNÍ SYMBOL. Pokud ho ještě nemáte, napište jméno dítěte a ročník narození na e-mail fsducetni@gmail.com. 

Dětem z přípravky a DNS rozdají variabilní symboly trenéři. 

Tento symbol používejte u všech plateb oddílových příspěvků, již nepoužívejte u převodů rodné číslo ani jeho části. Do poznámky pro příjemce můžete napsat jméno dítěte, ale není to povinné. 

Roční členský příspěvek se bude nově platit ve 2 splátkách, a to: 1.část září - prosinec (poměr 4/10 z ročního příspěvku) 2. část leden - červen (6/10 z ročního příspěvku) viz tabulka.

Do 30.9. uhraďte částku uvedenou ve sloupci 1.část (září-prosinec) - šedivý sloupec dle skupiny, kterou vaše dcera navštěvuje. 2.část bude splatná do 31.1. 

Na základě individuální žádost a po dohodě je možná platba ve více splátkách. KB Praha 8 Č. účtu: 35-0126170267/0100 Nově se bude převodem platit STARTOVNÉ NA FISAFpříp. MsM závody, i u těchto plateb použijte přidělený VS a zároveň do poznámky uveďte závody, za které platíte např. III.VT Praha, Boleslav, Zlín nebo I.VT Praha, Praha. 
Ostatní závody, tj. Bohemia apod.
 se budou platit nadále hotově. 

Papírové přihlášky, již nemusíte vyplňovat v průběhu roku, vyplňte a odevzdejte vždy v LEDNU z důvodu aktualizaci údajů. 

Děkujeme za spolupráci 
Petra Moravečková 
za účetní FSD 

Praha, září 2018