25 04
25 04
27 04
 
PARTNEŘI:
Hlavní město Praha

Praha 14

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

FISAF
 
05.11.2018

VALNÁ HROMADA

26.11.

POZVÁNKA na VALNOU HROMADU FIT STUDIA D, z. s.,

která se koná v pondělí 26. listopadu 2018 od 18,00 hodin v ZŠ Vybíralova (sraz u nástěnky klubu)

PROGRAM:
1. Zahájení jednání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení jednacího a volebního řádu, volební komise
5. Zpráva o činnosti v roce 2018
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zpráva o předběžném výsledku hospodaření za rok 2018
8. Návrh rozpočtu na rok 2019
9. Schválení členských příspěvků
10. Schválení změn ve Stanovách
11. Volba členů výkonného výboru a předsedy FSD
12. Schválení usnesení
13. Diskuse

Předpokládané ukončení v 19,30 hodin

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Zájemci o kandidaturu na funkci člena výboru a předsedy FSD zasílejte své přihlášky nejpozději do 18.11.2018 na adresu fitstudiod@seznam.cz Hlasovací právo mají zletilí členové a zákonní zástupci nezletilých členů, tj. závodníci, přípravka, děti na startu.